Консультация
Условия использования сайта

Увага!

Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту, означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

Терміни, що вживаються в цій Угоді користувача:

Адміністрація - адміністрація веб-сайту інтернет-магазину https://expertpc.ua/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛІК РІТЕЙЛ", ЄДРПОУ 44673283.

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину https://expertpc.ua/, включно з усіма веб-сторінками; власником інтернет-магазину є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛІК РІТЕЙЛ", ЄДРПОУ 44673283.

Угода - дана Угода користувача.

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачеві (в акті приймання-передавання або інших документах, які підтверджують факт передачі Товару Одержувачеві).

Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

Користувач (Споживач) - Споживач, який переглядає інформацію на Сайті і / або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач, Платник є Користувачами.

Замовлення - звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

Платник - особа, яка оплачує Замовлення.

Одержувач - особа, яка зазначена Платником як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Пропозиція - інформація, яка розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самого товару, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. Загальні умови використання Сайту.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями та Адміністрацією.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що зазначені в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого обрала Адміністрація. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і/або є відповідальною за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається такою, що прийнята Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем і/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання і/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачеві).

1.11. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

підписання Одержувачем акту приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або

фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і тому подібне).

1.11.1. Моментом отримання і прийняття електронного ключа активації вважається момент надходження SMS-повідомлення з кодом активації на номер телефону, вказаний Платником (повідомлення на мобільний номер телефону або в Viber), за умови, якщо Одержувач не заявить письмово або усно (на гарячу лінію за номером: 0 800 300 793) про неотримання повідомлення з кодом активації протягом 5 годин з моменту його оплати.

1.12. Адміністрація та/або Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Cайту та збільшення попиту на Товари. Користувач, здійснюючи замовлення Товарів на Cайті, надає свою згоду на участь в усіх акціях, які на час здійснення замовлення Товарів проходять у Продавця або на Сайті, якщо умовами акції не передбачено іншого. Користувач зобов’язується детально ознайомитись із усіма умовами акції, які є чинними на час здійснення замовлення. Детальна інформації доступна на Сайті в розділі «АКЦІЇ». Користувач, який не має бажання брати участь в діючих акціях, має під час здійснення замовлення однозначно зазначити, що не має бажання приймати участь в діючих акціях. Такому Користувачу буде проданий товар без акційних умов.

1.13. Інформація про товар.

1.13.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку: 0 800 300 793.

1.13.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і/або його упаковці та/або у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар, Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.13.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4 - 1.8. Угоди, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачеві.

1.13.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно з п. 1.4 - 1.8. Угоди умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.14. Обмеження відповідальності.

1.14.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим Адміністрація (окрім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не є відповідальною перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і/або виробниками тощо.

1.14.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачеві.

1.14.3. У разі старіння матеріалів (зокрема умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не є відповідальною за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись, збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.14.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.14.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

1.14.6. На Товари, які мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар 3 дні.

1.14.7. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Одержувачеві, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. Зобов'язання сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення законодавства України або норми міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) із правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не є відповідальною і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

3. Порядок обміну і повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).

3.1. Обмін та повернення товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) в порядку Закону України «Про захист прав споживачів» здійснюється в точці видачі такого товару Споживачеві.

Точки видачі товару Споживачеві:

м. Київ, ТРЦ Respublika Park,  вул. Кільцева дорога, 1, поверх 2, вхід Р7

м. Харків, пр. Науки, 48 (м. «Ботанічний сад»).

Користувач, зокрема, також зобов’язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні та всередині, аби товар не пошкодився в процесі транспортування до точки видачі.

3.2. При отриманні Товару поштою, повернення такого Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу), здійснюється поштовим відправленням за наступною адресою:

61038, м. Харків, Салтівське шосе, 43

Одержувач: представник ФОП Свидло Олександр Сергійович

ЄДРПОУ: 3096210258,

тел.: +38 (097) 202 01 95.

Платник: 3-я особа за безготівковим розрахунком.

Доставка: Склад -Двері.

3.3. При обміні і поверненні Товар слід відправити в повній комплектації, долучивши до нього також наступні документи:

- Заява на обмін або повернення грошових коштів, із зазначенням причин обміну або повернення;

- Акт приймання-передачі товару / накладна / чек від Продавця (документ, що підтверджує факт придбання товару);

- Гарантійний талон.

3.4. У разі направлення Користувачем (Споживачем) товару (який було придбано через сайт та доставлено поштою, та умовами Продавця передбачена можливість направлення останньому такого товару за однією з наступних адрес: 61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 48 або м. Київ, вул. Межигірська 82 а, для організації гарантійного обслуговування) без оформленої належним чином письмової заяви із пред’явленими вимогами вважається, що такий товар направлено з метою передачі останнього до сервісного центру для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). При цьому обов’язковим є наявність оригіналу гарантійного талону до товару та розрахункового документу.

3.4.1. Наведений у даному розділі порядок діє у випадку якщо умовами Продавця передбачена можливість зворотного направлення товару на адресу: 61072, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 48 або м. Київ, вул. Межигірська 82 а, у тому числі для організації гарантійного обслуговування. У разі направлення Користувачем (Споживачем) товару протягом гарантійного строку на вказану вище адресу без оформленої належним чином письмової заяви із пред’явленими вимогами вважається, що такий товар направлено з метою передачі останнього до сервісного центру для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). При цьому обов’язковим є наявність оригіналу гарантійного талону до товару та розрахункового документу, виданого Продавцем. Виключенням є направлення товару протягом чотирнадцяти днів з моменту придбання.

3.4.2. Товари, що видані Споживачу в точці видачі, передаються для організації обслуговування Продавцеві в точку видачі або безпосередньо в уповноважений сервісний центр згідно контактних даних, наданих в супровідних документах.

3.4.3. У випадку направлення Користувачем (Споживачем) такого товару на вказану вище адресу із заявою про повернення грошових коштів або щодо обміну товару на підставі положень ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» без документів, що підтверджують наявність істотного недоліку в товарі (при наявності оригіналу гарантійного талону та розрахункового документу, виданого Продавцем), вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого товару до уповноваженого сервісного центру для з’ясування наявності в товарі істотного недоліку. У разі такого направлення товару на підставі положень ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» із заявою про обмін товару або повернення грошових коштів з посиланням на наявність недоліку в роботі товару вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого товару до уповноваженого сервісного центру для з’ясування наявності істотного недоліку в товарі. У випадку якщо наявність істотного недоліку не буде підтверджена уповноваженим сервісним центром, вважається, що Користувач (Споживач) згоден на безоплатне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження гарантійного випадку). Термін сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання товару уповноваженим сервісним центром або інший, погоджений Споживачем та Продавцем строк, та 10 днів термін транспортування, якщо інше письмово не погоджено  Користувачем (Споживачем) та Продавцем.

3.4.4. Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження товару при пересиланні Продавцю, Користувач (Споживач) повинен перед таким направленням описати зовнішній вигляд товару разом з представником перевізника шляхом складання відповідного акту. У випадку необхідності з’ясування проблем в роботі товару, в телефонному режимі зі Споживачем може уточнюватися інформація про наявний недолік.

3.4.5. Споживач надає свою згоду на отримання електронних повідомлень щодо розгляду його звернення на вказану ним електронну пошту та/або за допомогою засобів мобільного зв’язку та /або за допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram, Viber), що прив’язані до номера телефону, зазначеного Споживачем (Користувачем) в заяві чи в іншому документі. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням Споживача.

3.4.6. Направляючи товар на гарантійне обслуговування, Користувач (Споживач) повинен відключити паролі, графічний ключ та інші блокування, встановлені в товарі. Для продуктів Apple обов’язково необхідно вимкнути функцію «Find My iPhone». У разі наявності таких блокувань Користувач (Споживач) надає згоду на повернення йому товару без здійсненого гарантійного обслуговування. Після відключення блокувань Користувач (Споживач) може повторно направити товар на вказану у даному Розділі Угоди адресу для організації гарантійного обслуговування.

3.5. Користувач (Споживач) зобов’язаний оглянути товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність) разом із розрахунковим документом при отриманні замовлення (посилки) в присутності представника Перевізника, у тому числі й при отриманні товару, що повернувся після гарантійного обслуговування. Претензії Користувача (Споживача) до Продавця щодо товару, який отримано через кур’єрську службу (Нова Пошта, Міст Експрес, тощо) з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), які виявлені при отриманні товару, мають бути зафіксовані Користувачем (Споживачем) разом з представником кур’єрської служби шляхом складання письмового документу, в якому відображаються виявлені пошкодження. В інших випадках претензії щодо пошкодження товару в процесі транспортування пред’являються безпосередньо до перевізника.

3.5.1. Прийняття Користувачем (Споживачем) Товару без складання з представником кур’єрської служби письмового документу з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), які виявлені при отриманні товару є підтвердженням відсутності у Користувача (Споживача) будь-яких претензій до Продавця та/або Адміністрації щодо якості або кількості такого Товару, будь-яких характеристик (колір, габарити і та ін.).

4. Персональні дані.

4.1. Оформляючи Замовлення на Сайті https://expertpc.ua/ і /або ставлячи галочку у відповідному полі на сайті https://expertpc.ua/ перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених ним даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса; Дата та місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію як фізичної особи-підприємця; місце фактичного проживання; місце проживання за державною реєстрацією; дані паспорта (номер, серія, ким і коли виданий); дані про дітей, в тому числі усиновлених; інші дані, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних партнерам, як-то: ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам, постачальникам електронних комунікаційних послуг для обробки інформації про надання та отримання телекомунікаційних послуг, Продавцям, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації. Дане положення діє без обмеження терміну дії.

Вказаний вище перелік персональних даних не є сталим та обов’язковим для усіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він/вона виконує на Сайті.

Метою обробки персональних даних  є:

виконання договірних відносин, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, здійснення покладених функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до чинного законодавства України;

ідентифікація Користувача  як Користувача Сайту

для зв’язку з Користувачем, в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку;

надання або пропонування Компанією або Партнерами товарів або послуг Користувачеві;

обробка замовлень Користувача;

створення і реалізація бонусних програм, програм лояльності, акційних пропозицій тощо;

надсилання розсилок, комерційних пропозицій, інформування про програми лояльності, бонусні програми,  інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції компанії, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції тощо), які містять інформацію щодо товарів та/або послуг, з метою направлення повідомлень щодо функціонування Сайту поштою, аналізу активності Користувачів, проведення маркетингових досліджень, опитувань тощо за допомогою електронних комунікацій (електронною поштою, за номером телефону, шляхом надсилання інформаційних повідомлень та оповіщень в Мобільному додатку);

можливість контакту з Користувачем через (і) надсилання Користувачеві Компанією або Партнерами сервісних, юридичних, інформаційних, рекламних або іншого характеру листів і розсилок на електронну пошту; (іi) здійснення дзвінків (в тому числі, автоматично набраних і / або попередньо записаних) від Компанії і / або Партнерів на номер телефону Користувача; (іii) відправка SMS, Viber-повідомлень або інших текстових повідомлень Компанією або Партнерами на номер телефону Користувача;

поліпшення / спрощення роботи з Сайтом;

забезпечення безпеки Сайту;

виконання інших обов'язків покладених законом на Володільця персональними даними, для захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.

Використання Сайту (оформлення замовлення, реєстрація) засвідчує надання Користувачем попередньої письмової згоди такого Користувача, в електронній формі, на розповсюдження реклами (інформаційних, маркетингових розсилок, що можуть направлятися згідно умов та мети обробки персональних даних) з використанням номерів телефонів чи інших мережевих ідентифікаторів Користувача.

Користувач може у будь-який момент безоплатно  відмовитися від використання свої даних, в тому числі від отримання інформаційних та маркетингових розсилок – через відповідні налаштування на Сайті або шляхом направлення відповідного запиту електронною поштою.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем.

Підставою для обробки персональних даних Користувачів є згода Користувача на обробку його персональних даних, яка виражається у користуванні Сайтом.

Обробка даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях не здійснюється. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

4.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Строки обробки та зберігання даних визначаються виходячи із цілей обробки даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог чинного законодавства України. Персональні дані обробляються та зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення мети обробки, визначеної в п.4.1. цієї Угоди. 

При цьому, Користувач наділений правом подати запит про припинення обробки та зберігання власних персональних даних або видалити власні дані з особистого кабінету Користувача. Видалення облікового запису Користувача або надходження відповідної заяви про припинення обробки та зберігання персональних даних Користувача є підставою для негайного припинення обробки та зберігання таких даних.

4.4. Володільцем наданих Користувачем персональних даних є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛІК РІТЕЙЛ" ЄДРПОУ 44673283.

4.5. Користувач як суб'єкт персональних даних має право:

знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

на доступ до своїх персональних даних;

отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

відкликати згоду на обробку персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4.6. Детальні умови щодо збору та використання Адміністрацією персональних даних містяться в Політиці конфіденційності, що є невід’ємною частиною цієї Угоди та розміщена на Сайті.

5. Інші умови.

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Одержувачеві останній зобов'язаний надати при отриманні Товару документ, який засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний поставити у документах свій підпис, який підтверджує те, що Товар він отримав.

5.4. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем, Продавцем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права на пізніші відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав матеріалів Сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

Акции