Умови використання сайту

Увага!

Перед переглядом цього сайту прочитайте ці умови. Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання цього сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами цієї Угоди.

Умови, що містяться в цій Угоді:

Адміністрація - адміністрація веб-сайту інтернет-магазину https://expertpc.ua/ua ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІК.УА" ЄДРПОУ/ДРФО 44763544.

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину https://expertpc.ua/ua, включаючи всі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІК.УА".

Угода - це Угода користувача.

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані товари та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (в акті приймання-передачі або в інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

Користувач (Споживач) - Споживач, який переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач Платник є Користувачами.

Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

Платник - особа, яка оплачує Замовлення.

Одержувач - особа, вказана Платником як уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Споживачем. Пропозиція включає: інформацію про сам товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем. Умови пропозиції визначаються продавцем. Пропозиція не є офертою, а інформацією щодо можливих умов придбання Товару.

1. Загальні умови використання веб-сайту.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями та Адміністрацією.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Проте Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого обрала Адміністрація. Це положення не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або відповідальна за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній вчинив дії, що свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, розпочав надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару за умов, зумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцю.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто погодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання та/або ціну Товару . Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про його прийняття) та відтворює умови оферти, наданої Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, що надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо суми фактично були оплачені платником). Отримувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджуютьотримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, що настав раніше):

підписання Одержувачем акта приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або

фактичне отримання Одержувачем Товару та вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар та залишив пункт видачі товару тощо).

1.11.1. Моментом отримання та прийняття електронного ключа активації вважається момент надходження SMS-повідомлення з кодом активації на номер телефону, вказаний Платником (повідомлення на мобільний номер або Viber), за умови, якщо Одержувач не заявить письмово або усно (на гарячу лінію за номером: 0 -800-300-100) про неотримання повідомлення з кодом активації протягом 5 годин з моменту оплати.

1.12. Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації сайту та збільшення попиту на товари. Користувач, здійснюючи замовлення Товарів на Сайті, дає свою згоду на участь у всіх акціях, які на час здійснення замовлення Товарів проходять у Продавця, якщо умовами акції не передбачено інше. Користувач зобов'язується докладно ознайомитись з усіма умовами акції, які діють на час здійснення замовлення. Детальна інформація доступна на сайті у розділі «АКЦІІ». Користувач, який не бажає брати участь у чинних акціях, повинен під час здійснення замовлення однозначно відзначити, що не бажає брати участь у акціях, що діють. Такому користувачеві буде продано товар без акційних умов.

1.13. Інформація про товар.

1.13.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (телефоном шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар у вигляді засобів дистанційного зв'язку: 0800211519.

1.13.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі та/або упаковці та/або у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар, Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до прийняття Одержувачем Товару.

1.13.3. Вказана у Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, погоджена Сторонами згідно з п. 1.4 1.8. Угоди можуть бути змінені Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.13.4. У разі зміни ціни Товару порівняно з узгодженими Сторонами згідно з п. 1.4 1.8. Угоди на умовах, Одержувач має право відмовитися від отримання та прийняття Товару. При цьому Отримувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем чи Адміністрацією не надаються.

1.14. Обмеження відповідальності.

1.14.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій продавцями. У зв'язку з цим Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не відповідальна перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями та пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції щодо фактичних умов продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, якість Товару, за належне виконання гарантійнихязательств Продавцями та/або виробниками і т.д.

1.14.2. Зазначені у реченні умови є попередніми умовами придбання товару. Умови Пропозиції можуть змінюватись Продавцями також після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися та змінюватись Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.14.3. У разі старіння матеріалів (зокрема умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не відповідальна за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись, збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.14.4. Відповідальність Продавця за зміну умов придбання Товару порівняно із зазначеними у Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару та вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони сплачені).

1.14.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (зокрема, у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним) виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою у десять гривень.

1.14.6. На товари, що мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний строк на такий товар 3 дні.

1.14.7. Користувач відповідає за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка ​​даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, що не належить Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат за сумами, сплаченими Платником як оплата Товару (проводити залікзустрічних вимог).

2. Зобов'язання сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитись з цією Угодою. У разі незгоди з її умовами, Користувач зобов'язується негайно припинити використання сайту.

2.2. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства чи норми міжнародного права, зокрема у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи. його послуг.

2.3. Використання матеріалів сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укласти ліцензійні договори (отримання ліцензій) з правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів сайту, у тому числі і авторських творів, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятим нормам моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть розміщуватись на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не є відповідальною та не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має жодних повноважень на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару.

3. Порядок обміну та повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).

3.1. Обмін та повернення товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) у порядку Закону України «Про захист прав споживачів» може здійснюватись за адресою:

м. Харків, пр. Науки, 48 (м. «Ботанічний сад»), вул. Гв. Широнінців 15/46.

Користувач, зокрема, також зобов'язаний належним чином пакувати відправку зовні і всередині, щоб товар не пошкодився в процесі транспортування.

3.2. При отриманні Товару поштою, повернення такого Товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) здійснюється поштою за наступною адресою:

61038, м. Харків, Салтівське шосе, 43 Отримувач: представник ФОП Свідло Олександр Сергійович ЄДРПОУ: 3096210258 тел.

Платник: 3 особа за безготівковим розрахунком.

Доставка: Склад -Двері.

3.3. При обміні та поверненні Товар слід відправити у повній комплектації, долучивши до нього такі документи:

- заяву на обмін чи повернення коштів, із зазначенням причин обміну чи повернення;

- акт приймання-передачі товару/накладна/чек від Продавця (документ, що підтверджує факт придбання товару);

- гарантійний талон.

3.4. У разі направлення Користувачем (Споживачем) товару (який був придбаний через сайт та умовами Продавця передбачена можливість направлення останньому такого товару за адресою: 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 43 для організації). останнього в сервісний центр для проведення діагностики та обслуговування (усунення нестачі), обов'язковою є наявність оригіналу гарантійного таланту до товару.та розрахункового документа.

3.4.1. Наведений у цьому розділі порядок діє у разі якщо умовами Продавця передбачена можливість зворотного спрямування товару за адресою: 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 43, у тому числі для організації гарантійного обслуговування. У разі направлення Користувачем (Споживачем) товару протягом гарантійного строку на вказану вище адресу без оформленої належним чином письмової заяви з пред'явленими вимогами вважається, що такий товар направлений з метою передачі послідчого в сервісний центр для проведення діагностики та обслуговування (усунення нестачі). При цьому обов'язкова наявність оригіналу гарантійного талону до товару та розрахункового документа, виданого Продавцем. Винятком є ​​направлення товару протягом чотирнадцяти днів з моменту придбання.

3.4.2. У разі направлення Користувачем (Споживачем) такого товару на зазначену вище адресу із заявою про повернення коштів або обміну товару на підставі положень ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» без документів, що підтверджують наявність суттєвої нестачі у товарі (за наявності оригіналу гарантійного талона та розрахункового документа, виданого Продавцем), вважається, що Користувач (Споживач) з'ясування наявності у товарі суттєвої нестачі. У разі такого напряму товару виходячи з положень ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» із заявою про обмін товару або повернення коштів з посиланням на наявність нестачі в роботі товару вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого товару до уповноваженого сервісного центру для з'ясування наявності суттєвої нестачі у товари. Якщо наявність суттєвого недоліку не буде підтверджена уповноваженим сервісним центром, вважається, що Користувачь (Споживач) згоден на безоплатне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження гарантійного випадку). Термін сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання товару уповноваженим сервісним центром та 10 днів терміну транспортування, якщо інше письмово не погоджено з Користувачем (Споживачем).

3.4.3. Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження товару під час пересилання Продавцю, Користувач (Споживач) повинен перед таким напрямом описати зовнішній вигляд товару разом із представником перевізника шляхом складання відповідного акта. У разі потреби з'ясування проблем у роботі товару, у телефонному режимі з Споживачем може уточнюватись інформація про наявну нестачу.

3.4.4. Споживач надає свою згоду на отримання електронних повідомлень про розгляд його звернення на вказану електронну пошту та/або за допомогою засобів мобільного зв'язку та/або за допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram, Viber), прив'язаних до телефону. Споживачем (Користувачем) у заяві чи іншому документі. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням споживача.

3.4.5. Надсилаючи товар на гарантійне обслуговування, Користувач (Споживач) повинен вимкнути паролі, графічний ключ та інші блокування, встановлені у товарі. У разі наявності таких блокувань Користувач (Споживач) дає згоду на повернення товару без здійсненого гарантійного обслуговування. Після вимкнення блокувань Користувач (Споживач) може повторно надіслати товар на вказану в цьому розділі Угоди адресу для організації гарантійного обслуговування.

3.5. Користувач (Споживач) зобов'язаний оглянути товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність) разом із розрахунковим документом при отриманні замовлення (посилки) у присутності представника Перевізника, у тому числі при отриманні товару, який повернувся після гарантійного обслуговування. Претензії Користувача (Споживача) до Продавця щодо товару, отриманого через кур'єрську службу (Нова Пошта, Міст Експрес тощо) з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження),виявлені при отриманні товару, мають бути зафіксовані Користувачем (Споживачем) разом із представником кур'єрської служби шляхом складання письмового документа, в якому відображаються виявлені ушкодження. В інших випадках претензії щодо пошкодження товару у процесі транспортування пред'являються безпосередньо до перевізника.

3.5.1. Прийняття Користувачем (Споживачем) Товару без складання з представником кур'єрської служби письмового документа з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), виявлених при отриманні товару, є підтвердженням відсутності у Користувача (Споживача) будь-яких претензій до Продавця та чи кількості такого Товару, будь-яких характеристик (колір, габарити та ін.).

4. Персональні дані.

4.1. Оформляючи замовлення на сайті https://expertpc.ua/ua та/або ставлячи галочку у відповідному полі на сайті https://expertpc.ua/ua перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збирання та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, розповсюдження, знеособлення та знищення зазначених ним даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса Дата і місце народження, ідентифікаційний номер, громадянство, наявність пільг, відомості про реєстрацію як фізичної особи-підприємця, відомостей про шлюб, відомостей про доходи та витрати; місце роботи та посада; стаж роботи; дата та причини звільнення з попередніх місць роботи; відомостей про отримання пенсій; сімейний стан; майнове становище (наявність нерухомого та/або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання з державної реєстрації речових; дані паспорта (номер, серія, ким і коли видано); дані про дітей, у тому числі усиновлених; інші дані з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами та маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським та кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам та/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації. Це положення діє без обмеження терміну дії.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана самим Користувачем.

4.3. Власником наданих |користувачем персональних даних є Адміністрація - адміністрація веб-сайту інтернет-магазину https://expertpc.ua/ua ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІК.УА" ЄДРПОУ/ДРФО 44763544.

4.4. Детальні умови збору та використання Адміністрацією персональних даних містяться у Політиці конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди та розміщена на Сайті.

5. Інші умови.

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача та доставки товару. І тут на відносини сторін поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний надати під час отримання Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний поставити в документах свій підпис, що підтверджує те, що він отримав.

5.4. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму або інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права на пізніші дії у відповідь на захист своїх інтересів та захист авторських прав матеріалів Сайту, що охороняються відповідно до чинного законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.